Aktualności

11-05-2015

Zapraszamy do udziału w szkoleniach realizowanych przez nasz Ośrodek w Bielsku-Białej i Krakowie

(ciągła rekrutacja), zobacz szkolenia>>

 

oraz w najbliższych planowanych w I półroczu 2015 roku szkoleniach:

(ostatnich takich szkoleniach przed zmianą systemu kształcenia)

 

                         

 

30-04-2015

GRATULACJE i uznanie DLA naszych nowych SPECJALISTÓW w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki,

którzy w dniu 30 marca 2015 r. przystąpili do egzaminu państwowego. Wszystkie Panie zdały egzamin i uzyskały wysoką średnią.
Z ogromną satysfakcją serdecznie gratulujemy i dziękujemy Państwu za wyśmienite przygotowanie do egzaminu.
Dziękujemy Kierownikowi specjalizacji oraz wszystkim Wykładowcom i Opiekunom zajęć stażowych za wspólną pracę przez okres dwóch lat oraz zaangażowanie w realizację wszystkich zajęć przygotowujących Państwa do egzaminu państwowego.
Dziękujemy Dyrektorom placówek stażowych za umożliwienie i pomoc w przeprowadzeniu zajęć stażowych.

07-04-2015

GRATULACJE i uznanie DLA naszych nowych SPECJALISTÓW w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,

którzy w dniu 23 marca 2015 r. przystąpili do egzaminu państwowego. Wszystkie Panie zdały egzamin i uzyskały wysoką średnią.

ZOBACZ WYNIKI EGZAMINU>>

Z ogromną satysfakcją serdecznie gratulujemy i dziękujemy Państwu za wyśmienite przygotowanie do egzaminu.
Dziękujemy Kierownikowi specjalizacji oraz wszystkim Wykładowcom i Opiekunom zajęć stażowych za wspólną pracę przez okres dwóch lat oraz zaangażowanie w realizację wszystkich zajęć przygotowujących Państwa do egzaminu państwowego.
Dziękujemy Dyrektorom placówek stażowych za umożliwienie i pomoc w przeprowadzeniu zajęć stażowych.

 

Szczególne gratulacje składamy naszej absolwentce, która uzyskała najlepszy wynik egzaminu państwowego sposród wszystkich zdających osób.

 

04-02-2015

List gratulacyjny od Ministra Zdrowia dla Pani Anny Kliś - absolwentki specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa nefrologicznego,

która złożyła egzamin państwowy z najlepszym wynikiem. Z satysfakcją dołączamy się do życzeń i gratulacji Pana Ministra.

 

ZOBACZ LIST GRATULACYJNY >>

 

21-01-2015

Zapraszamy Panie/Panów pielęgniarki/pielęgniarzy do udziału w bezpłatnym kursie specjalistycznym Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego realizowanego w ramach projektu systemowego CKPPiP „Rozwój kwalifikacji i umiejętności kadry pielęgniarskiej w kontekście zmian epidemiologicznych będących następstwem starzejącego się społeczeństwa” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

                                 

 


Powrót >>